Category: 主日崇拜

五月 21

主日崇拜-20180527

聖餐暨三一主日

 

[ 大 堂 崇 拜 ]
時間:上午8:30 (早堂)
   上午11:30 (午堂)

< 講 道 >
題旨:保留不失鹽、光本質
經文:馬太福音 5:13-16
講員:許開明牧師


[ 青 少 年 崇 拜 ]
(參與成人崇拜)

< 講 道 >
題旨:-
經文:-
講員:-
 

五月 14

主日崇拜-20180520

聖靈降臨節暨分享主日

 

[ 大 堂 崇 拜 ]
時間:上午8:30 (早堂)
   上午11:30 (午堂)

< 講 道 >
題旨:聖靈降臨與我何干
經文:使徒行傳 2:1-13
講員:陸輝牧師


[ 青 少 年 崇 拜 ]
(參與成人崇拜)

< 講 道 >
題旨:-
經文:-
講員:-
 

五月 07

主日崇拜-20180513

基督復活後第七主日

 

[ 大 堂 崇 拜 ]
時間:上午8:30 (早堂)
   上午11:30 (午堂)

< 講 道 >
題旨:我可以找到見證人嗎?
經文:路加福音 24:44-53、使徒行傳 1:1-11
講員:黃潔玲宣教師


[ 青 少 年 崇 拜 ]
時間:上午11:30

< 講 道 >
題旨:沒刺的薔薇
經文:以西結書 36:26
講員:余淇煥宣教師
 

四月 30

主日崇拜-20180506

基督復活後第六主日

 

[ 大 堂 崇 拜 ]
時間:上午8:30 (早堂)
   上午11:30 (午堂)

< 講 道 >
題旨:謝主隆恩!領命!
經文:約翰福音 15:9-17
講員:林廣雄宣教師


[ 青 少 年 崇 拜 ]
時間:上午11:30

< 講 道 >
題旨:唔該出口係邊?
經文:詩篇 73
講員:吳家聰宣教師
 

四月 23

主日崇拜-20180429

基督復活後第五主日

 

[ 大 堂 崇 拜 ]
時間:上午8:30 (早堂)
   上午11:30 (午堂)

< 講 道 >
題旨:同作福音的執事
經文:使徒行傳 8:26-40
講員:馬志民牧師


[ 青 少 年 崇 拜 ]
時間:上午11:30

< 講 道 >
題旨:踐行公義,顧念窮人
經文:詩篇 73
講員:鄧秋婷宣教師
 

四月 16

主日崇拜-20180422

聖餐暨基督復活後第四主日

 

[ 大 堂 崇 拜 ]
時間:上午8:30 (早堂)
   上午11:30 (午堂)

< 講 道 >
題旨:我是好牧人
經文:約翰福音 10:11-18
講員:陸輝牧師


[ 青 少 年 崇 拜 ]
(參與成人崇拜)

< 講 道 >
題旨:-
經文:-
講員:-
 

四月 09

主日崇拜-20180415

基督復活後第三主日

 

[ 大 堂 崇 拜 ]
時間:上午8:30 (早堂)
   上午11:30 (午堂)

< 講 道 >
題旨:「悟」已往之不諫
經文:使徒行傳 3:12-19
講員:何祐生宣教師


[ 青 少 年 崇 拜 ]
時間:上午11:30

< 講 道 >
題旨:Faith seeking understanding
經文:約翰福音 20:24-28
講員:余淇煥宣教師
 

四月 02

主日崇拜-20180408

基督復活後第二主日

 

[ 大 堂 崇 拜 ]
時間:上午8:30 (早堂)
   上午11:30 (午堂)

< 講 道 >
題旨:繫連妙結
經文:約翰福音 20:19-31
講員:吳家聰宣教師


[ 青 少 年 崇 拜 ]
時間:上午11:30

< 講 道 >
題旨:聖徒日常
經文:詩篇 15:1-5
講員:王家輝牧師
 

三月 26

主日崇拜-20180401

復活主日

時間:上午8:30 (早堂)
   上午11:30 (午堂)

 

[ 講 道 ]
題旨:復活的復和力量
經文:使徒行傳 10:34-43
講員:余淇煥宣教師

三月 19

主日崇拜-20180325

聖餐暨棕枝主日

時間:上午8:30 (早堂)
   上午11:30 (午堂)

 

[ 講 道 ]
題旨:主要用他,也要用你!
經文:馬可福音 11:1-11
講員:許開明牧師